Nuomos taisyklės

Turistinio Automobilio (kemperio) ar prikabinamo namelio (karavano) nuomos sąlygos:

1. Nuomininko teisės ir įsipareigojimai:

1.1. Nuomininkas privalo turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, bei B kategorijos vairuotojo pažymėjimą su bent 3 metų vairuotojo stažu.

1.2. Sumokėti nuo 200 iki 500 eur dydžio užstatą (priklauso nuo nuomojamos transporto priemonės) rezervacijos patvirtinimui, kuris lieka kaip užstatas iki transporto priemonės grąžinimo momneto.

1.3. Užstatas grąžinamas, grąžinus tvarkingą transporto priemonę:

  • vidus turi būti švarus.
  • vidaus įranga (numatyta ir sukomplektuota pagal gamintojo nustatymus ir priklausianti šiam modeliui yra pilnai veikiantys ir nepažeisti. Sugadinimo atveju yra įvertinami nuostoliai ir už tai turi būti kompensuojama šalių abipusiu susitarimu.
  • nepadaryta žala autoįvykio metu, mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.
  • viduje nebuvo rūkoma ar vežamos degios ar kitos medžiagos paliekančios specifinį kvapą.
  • buvo tikrinama techninė būklė, prietaisų skydelio parodymai ir imtasi priemonių esant rodmenų įspėjimams.

2. Nuomotojo teisės ir įsipareigojimai:
2.1. Perduoti transporto priemonę techniškai tvarkingą, pilnai sukomplektuotą ir paruoštą kelionei. Galimas perdavimas iš vakaro, tod dienos neitraukiant i nuomos laiką. Taip pat galimas vėlyvas grąžinimas iš anksto sutarus.

2.2. Bent prieš 30 dienų raštu įspėti Nuomininką apie šios sutarties nutraukimą nebet tik dėl ypatingų priežasčių.

2.3. Priimti transporto priemonę sutartą dieną.

2.4. Į nuomos kainą įskaičiuoti mokestį už Civilinės atsakomybės draudimą, žalią kortą bei KASKO draudimus su ne didesne kaip 400 eur išskaita (frančize).

2.5. Supažindinti su naudojimosi taisyklėmis, pateikti naudojimo instrukciją.

2.6. Už papildomą mokestį suteikti papildomą įrangą nuomai.

3. Užsakymo bei apmokėjimo sąlygos:

3.1. Norint rezervuoti transporto primonę yra pasirašoma sutartis ir Nuomininkas turi sumokėti sutartą užstatą, per 1 parą nuo sutarties pasirašymo dienos. Jei nuomininkas nesumoka sutarto rezervacijos mokesčio, Nuomotojas gali anuliuoti sutartį.
3.2. Pilna nuomos kaina turi būti sumokėta iki nuomos laikotarpio pradžios.
3.3. Užstatas grąžinamas po transporto priemonės pilno patikrinimo.

3.4. Pavėlavus laiku grąžinti transporto priemonę gali būti skaičiuojamas didesnis mokestis už kiekvieną pradelstą dieną.

4. Kelionės atsisakymas.
4.1. Atsisakius kelionės anksčiau kaip prieš 30 dienų, grąžinama 50% užstato sumos. Atsisakius kelionės vėliau negu prieš 30 dienų arba esant užsakytam periodui ne vasaros mėnesiais, nuomotojas pasilieka visą užstato sumą. Atskirai sutarus, esant įpatingoms priežastims, galimas kelionės perkėlimas kitam periodui, susidernus tarpusavyje tinkamus periodus.

5. Kita:

Transporto priemonės perdavimo ir grąžinimo faktas fiksuojamas sutartyje parašais.

Sugrįžti į pradžia